فتوای امام مهدی ناصر محمد الیمانی درمورد کشیدن سیگارو اما سیگار؛ سیگار برای فرد سیگاری و مسافرانی که در خودرو هستند آزار دهنده و به مثابه سم است. آیا کسی از شما دوست دارد سم بنوشد؟
خداونداذیت کردن کسانی که همراه شما مسافرت می‌کنند و یا کنارتان می‌نشینند را حلال نکرده است و وقتی بلند شده و می‌روند به خاطر سیگاری‌ها گرفتار سردرد و تألم می‌شوند. این فتوای ما برای سیگاری‌هاست؛ سیگار سمی است که سیگاری آن را کشیده و دیگران را با آن آزار و اذیت می‌کند؛ مکروه است مکروه است مکروه است.
وسلامٌ على المُرسلين، والحمد لله ربّ العالمين..
الامام المهدي ناصر محمد اليماني.

وأما السجائر المؤذية لصاحبها وللركاب في السيارات فإنها سُمٌ، فهل يحب أحدكم أن يتجرع السم؟ وما أحل الله لكم أن تؤذوا من يسافر معكم أو يجلس بجواركم فلا يقوم إلا وهو يتألم من الصداع من رأسه من جَرّاء المُدخنين. وهذه فتوانا لأصحاب السجاير، فإنه سُم يتجرعه المُدخنون ومؤذٍ للآخرين، مكروهٌ مكروهٌ مكروه.

وسلامٌ على المُرسلين، والحمد لله ربّ العالمين..
الامام المهدي ناصر محمد اليماني