بـــيانــات هـــامّـة وعــــاجــلة

العربية  فارسى  اردو  English  Français  Español  Türk  Deutsh  Italiano  русский  Melayu  Kurdî  Kiswahili

تحذيرٌ إلى كافة المؤمنين بالله ثم ألبسوا إيمانهم بظلمِ الشرك بالله؛ إنّ الشرك لظلمٌ عظيمٌ

Warning to the entire believers in Allah then they cover their belief with wrongdoing of association with Allah; indeed polytheism is a grievous injustice

The Awaited Mahdi is calling to the global peace among the human populations

The fact of Planet-X, the planet of chastisement from the decisive Book as a reminder to the possessors of understanding-minds

A brief word about The Insolent (Antichrist) the Liar Messiah

Donald Trump is an enemy to the original American people, and an enemy to all Muslim and Christian people and their Governments, and an enemy to human populations altogether except the human satans the extremest ones in satan’s party

عــــاجل: تحذيرٌ ونذيرٌ لكافة البشر

تذكيـرٌ من محكم الذّكر لصُنّاع القرار من المسلمين

الإمام المهديّ يعلن غرّة الصيام الشرعيّة لعامكم هذا 1439 بناء على ثبوت هلال رمضان شرعاً

الإمام المهديّ ناصر محمد اليماني يحذّر الذين يخالفون أمر الله ورسوله من غضب الله ومقته وعذابه

سوف تدرك الشمس القمر أكبر وأكبر في هلال رمضان لعامكم هذا 1439 تصديق شرطٍ من أشراط الساعة الكُبر وآية التصديق للمهديّ المنتظَر ناصر محمد اليماني

إعلان مفاجأةٌ كبرى إلى كافة البشر لمن شاء منهم أن يتقدّم أو يتأخّر، والأمر لله الواحد القهار

النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: la storia di Harut e Maru gli angeli cadenti dal cielo

 1. الترتيب #1 الرقم والرابط: 80174 أدوات الاقتباس نسخ النص
  مروى غير متواجد حالياً من الأنصار السابقين الأخيار
  تاريخ التسجيل
  Nov 2012
  الدولة
  تونس
  المشاركات
  25

  افتراضي la storia di Harut e Maru gli angeli cadenti dal cielo

  Mio caro imam Mi puoi dire la verità su Harut e Marut?
  Nel nome di Dio misericordioso e la pace sui mittenti e lode appartiene ad Allah, Signore dei mondi.
  Il nome Harut é uno dei nomi del libro è Satana il diavolo che ha seguito il re Marut, Marut ha preso il posto di Adamo come califfo. Ben presto si é cambiato a causa della concupiscenza che ha trovato dio in lui doppo averlo trasformato in essere umano ma lui era un’angelo,e sostiene di fare del bene se riceve il dono di Adamo e che non rovinerà mai la terra ,anche lui era uno dei più disapprovazionisti di come dio donassi quel dono ad Adamo , e lui ritiene di meritarlo.Si tratta di un angelo creato dalla luce di Dio, e poi la fatto un mortale e subito si é cambiato,Purtroppo ha seguito satana e lo ha invitato al’ incredulità e a unirsi a lui. Dio disse:

  Racconta loro la storia di colui cui avevamo dato Nostri segni e che li trascurò. Satana lo seguì e fu uno dei traviati. 175
  Se avessimo voluto, lo avremmo elevato grazie a questi segni; ma si aggrappò alla terra e seguì le sue passioni. Fu come il cane che ansima se lo attacchi e ansima se lo lasci stare. Ecco a chi è simile il popolo che taccia di menzogna i Nostri segni. Racconta loro le storie, affinché riflettano! 176
  Che cattivo esempio, quello del popolo che taccia di menzogna i Nostri segni e fa torto a sé stesso. 177
  Colui che è guidato da Allah è ben guidato, chi da Lui è traviato si perde. 178
  In verità creammo molti dei démoni e molti degli uomini per l'Inferno: hanno cuori che non comprendono, occhi che non vedono e orecchi che non sentono, sono come bestiame, anzi ancor peggio. Questi sono gli incuranti.179 grande verità di dio Surat Al-'A`rāf
  É questi due negli inferi,harut e il suo amico marut, dio disse]
  [Furono traditi] come quando Satana disse all'uomo: «Non credere»; ma quando questo fu miscredente gli disse: «Ti sconfesso, io temo Allah, il Signore dei mondi».16
  La fine di entrambi sarà nel Fuoco, in cui rimarranno in perpetuo. Ecco il compenso degli ingiusti. 17 Grande verità di dio Surat Al-Ĥashr

  E i loro discendenti Gog e Magog oltre a atomiche madri tra ibridi di discendenti di re Harut un diavolo e i suoi genitori di demoni e di esseri umani che abbiamo sulla terra, e questi due tipi diavoli e umani stanno lavorando per sviare l'umanità e la terra del jinn che lo credevano pensando che non avrebbero il coraggio di mentire a Dio
  E il corano che ha rivelato la loro verità ai jinn quando hanno sentito il corano, hanno detto:

  Pensavamo che né gli uomini né i dèmoni potessero proferire menzogne contro Allah. 5 grande verità di dio Surat Al-Jinn

  Nel senso che i jinn credevono in un’altra specie é sono i diavoli dei jinn e i demoni degli umani e gli credevano, anche gli altre specie di umani e sono i discendenti dei demoni Marut e pregavono a satana. L’importante é la terra dei lati l'Oriente e l'Occidente:
  1 - il piu grande dei jiin e il loro padre è il re del re dei jinn, é Harut.
  2 - e il piu grande degli esseri umani, il loro padre era uno degli angeli, il re Marut é diventato umano e i suoi discendenti adoravano i demoni.
  3 - e un altro degli umani e demoni discendenti alcuni di vostre madri e dei demoni femminili. Dio dice:

  E il giorno in cui li radunerà tutti [dirà]: «O consesso di démoni troppo avete abusato degli uomini!». E i loro amici tra gli uomini diranno: «O Signor nostro! Ci siamo serviti gli uni degli altri e abbiamo raggiunto il termine che avevi stabilito per noi». Ed Egli dirà: «Il Fuoco è la vostra dimora e vi resterete in perpetuo, a meno che Allah voglia altrimenti». In verità il tuo Signore è saggio, sapiente! 128 Surat Al-'An`ām

  Re Marut è l'uomo che gli ha detto il diavolo di non credere e non è inteso Adamo, ma Khalifa dopo Adamo. E Dio ha fatto di lui un uomo con la lussuria, e poi ha seguito Satana e lo ha invitato all infedeltà e la detto che Dio non lo perdonerà si é disperato della misericordia di Dio, equesto è il significato delle parole di Dio:

  [Furono traditi] come quando Satana disse all'uomo: «Non credere»; ma quando questo fu miscredente gli disse: «Ti sconfesso, io temo Allah, il Signore dei mondi».16
  La fine di entrambi sarà nel Fuoco, in cui rimarranno in perpetuo. Ecco il compenso degli ingiusti.17Surat Al-Ĥashr

  Quindi troverete verso un duetto questi sono il re Harut e Marut e ai loro discendenti Gog e Magog e una miscela di vostri madri di demoni femminili e dei loro genitori degli umani di questo mondo Chi spargono la corruzione sulla terra, il Re Marut dei suoi discendenti Magog nella terra dei lati l'Oriente e l'Occidente: Sono esseri umani e questo significa le parole di Dio onnipotente:
  anch'essi pensavano, come lo pensavate voi, che Allah non avrebbe resuscitato nessuno. 7 Surat Al-Jinn
  e Purtroppo adoravano i demoni senza Dio é questo spiega la parola di dio su quello che hanno detto i jiin della notizia della terra dei lati l’oriente e l’occidente che hanno ascoltato il corano:

  Invero c'erano degli uomini che si rifugiavano presso i dèmoni, e questo non fece che aumentare la loro follia: 6
  anch'essi pensavano, come lo pensavate voi, che Allah non avrebbe resuscitato nessuno.7 Surat

  E la loro trama è che qualcuno dice che lui é Allah, e l'altro è il Cristo Figlio di Dio, ma i jinn hanno scoperto questo fatto solo quando hanno ascoltato il corano e hanno detto:

  In verità Egli - esaltata sia la Sua Maestà - non si è preso né compagna né figlio. 3
  Uno stolto dei nostri diceva menzogne contro Allah. 4[/COLOR][/COLOR]
  Pensavamo che né gli uomini né i dèmoni potessero proferire menzogne contro Allah. 5
  E intendono con lo stolto é il diavolo che dice di essere dio,ma i jiin non conoscevano affatto del profeta Gesù Cristo figlio di maria pace su di lui, un profeta di Dio, Cristo Gesù, il figlio di Maria, la pace su di lui, é nessuno dei jiin sapevano di Gesù, in modo da non scoprire l’anticristo il Dajjal che dirà che lui é Cristo Gesù, il figlio di Maria, un bugiardo e il cosiddetto Cristo il bugiardo. Perché Satana vuole dire che lui é Cristo Gesù, il figlio di Maria é hanno nascosto la verità assoluta della la terra dei lati l'Oriente e l'Occidente i jinn non sapevano che c’era un profeta doppo Musé psdl e pensavano che Moametto il messaggero di Allah psdl é stato mandato doppo Mosé e non sapevano di Gesù psdl e per questo dio disse:
  E [ricorda] quando ti conducemmo una schiera di démoni affinché ascoltas- sero il Corano; si presentarono dicendosi: «[Ascoltate in] silenzio». Quando poi 29
  Dissero: «O popolo nostro, in verità abbiamo sentito [la recitazione] di un Libro rivelato dopo [quello di] Mosè, a conferma di quello che lo precede: guida alla verità e alla retta via.30 Surat Al-'Aĥqāf
  Dio e sapienza in questo,che il jinn non s
  anno che il Corano è stato rivelato dopo Gesù, e poi abbiamo capito la Scaltrezza di satana e il suo piano per il futuro, e non ci riuscirà se Dio vuole, e so da Allah quel che non sapete;E sappiate che la terra con il lati l'Oriente e l'Occidente di cui l'umanità era il padre degli angeli e dei ibridi di classe madri ins discendenti dei demoni e il loro genitori dei demoni degli esseri umani e sanno quello che stanno facendo con demoni femminili quegli che hanno cambiato la creazione di Dio, in obbedienza a Satana é pregando alle figlie di satana senza il vero Dio,
  Dio ha detto:

  No! Allah non perdona che Gli si associ alcunché. Oltre a ciò, perdona chi vuole. Ma chi attribuisce consimili ad Allah, si perde lontano nella perdizione.116
  Invocano femmine all'infuori di Lui. Non invocano altro che Satana il ribelle. 117
  Allah maledice colui che disse: " Certamente mi prenderò una parte stabilita dei Tuoi servi,118 Surat An-Nisā'

  Quelli sono quelli che adorano satana senza Allah, ed i loro discendenti che inducono in errore i jinn e gli umani nella terra con i lati l'Oriente e l'Occidente , e jinn credevono in loro credendo che loro non oserebbero a mentire a Dio e dire falsità consapevolmente. E informo che se Dio vuole fare di voi, voi Angeli sulla terra successori, fedele alle parole di Dio:

  Se volessimo, trarremmo angeli da voi ed essi vi sostituirebbero sulla terra. 60 Surat Az-Zukhruf
  E la pace sui mittenti e grazie a Dio ..

  Imam Nasser Mohammad al-Yamani.

 2. الترتيب #2 الرقم والرابط: 80232 أدوات الاقتباس نسخ النص
  تاريخ التسجيل
  Jun 2011
  الدولة
  فلسطين
  المشاركات
  2,896

  افتراضي

  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
  بارك الله فيكي اختي في الله مروى وتقبل الله عملك ورضي الله عنكي وارضاكي بنعيم رضوانه

  هُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الأَلْبَابِ (7) رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ (8) رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لاَّ رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لاَ يُخْلِفُ الْمِيعَادَ (9)


 3. الترتيب #3 الرقم والرابط: 80252 أدوات الاقتباس نسخ النص
  تاريخ التسجيل
  Nov 2012
  المشاركات
  705

  افتراضي

  بارك الله فيكي مروة وارضاكي .....وأسال النعيم الاعظم ان يتم نعمته عليكي ويرضى...... فأن رضوان الله في نفسه هي غايتنا وهي نعيمنا............واستمري مروة في ترجمة بيانات النور

المواضيع المتشابهه

 1. Video Italiano: Imam Al Mahdi: La storia Di Harut E Maru Gli Angeli Cadenti Dal Cielo...
  بواسطة خليل الرحمن في المنتدى المادة الإعلامية والنشر لكل ما له علاقة بدعوة الإمام المهدي ناصر محمد اليماني
  مشاركات: 1
  آخر مشاركة: 09-01-2013, 05:16 PM
 2. Kisah Harut Dan Marut
  بواسطة عبد العزيز22 في المنتدى Melayu
  مشاركات: 0
  آخر مشاركة: 05-01-2013, 03:45 AM
 3. La storia del Profeta Adamo, la pace sia su di lui ..
  بواسطة خليل الرحمن في المنتدى المادة الإعلامية والنشر لكل ما له علاقة بدعوة الإمام المهدي ناصر محمد اليماني
  مشاركات: 3
  آخر مشاركة: 26-12-2012, 02:17 AM
 4. La storia del Profeta Adamo, la pace sia su di lui ..
  بواسطة مروى في المنتدى Italiano
  مشاركات: 0
  آخر مشاركة: 18-12-2012, 11:42 AM
 5. The story of Harut and Marut
  بواسطة oceanmen في المنتدى English
  مشاركات: 0
  آخر مشاركة: 13-08-2010, 12:19 PM

المفضلات

ضوابط المشاركة

 • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
 • لا تستطيع الرد على المواضيع
 • لا تستطيع إرفاق ملفات
 • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
 •