المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : التغریرات بالغة الفارسیه لهشتاق: #هشتاق_قمر_ليله_الاتساق_لشوفاطمه
26-06-2018, 06:56 PM
#هشتاق_قمر_ليله_الاتساق_لشو ل1439


1-إعلان بيان هشتگ ماه در شب کامل شدن ماه در شوال ۱۴۳۹ه.ق.( یعنی ۶ ساعت بعداز غروب آفتاب سه شنبه ۵ تیر۱۳۹۷.)
http://www.nasser-yamani.com/showthread.php?35177
https://pbs.twimg.com/media/DgkqvSNUwAAIcQH.jpg

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۰۰۰۰۰۰
#هشتاق_قمر_ليله_الاتساق_لشو ل1439


2-بیان امام مهدی درمورد بدرزودهنگام ماه شوال امسال(۱۳۹۷ه.ش.)http://www.nasser-yamani.com/showthread.php?35177https://pbs.twimg.com/media/DgkrFp-U8AAMqxs.jpg۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۰۰۰۰۰۰#هشتاق_قمر_ليله_الاتساق_لشو ل1439


3-امام مهدی ناصر محمد یمانی: خورشید به ماه رسیده و ادراک رخ داده که علت آن هم تولد ماه قبل از اقتران مرکزی خورشید و ماه است و لذا خورشید با هلال ماه اقتران می‌کند و حاصل آن انتفاخ اهله استhttp://www.nasser-yamani.com/showthread.php?35177https://pbs.twimg.com/media/DgkqvSNUwAAIcQH.jpg۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۰۰۰۰۰۰۰۰
#هشتاق_قمر_ليله_الاتساق_لشو ل14394-امام مهدی ناصر محمد یمانی: دلیل مشکلات موجود در اعلان آغاز ماههای قمری بروز اختلال فلکی و ادراک است.ای مردم شما وارد عصر نشانه‌های بزرک قیامت شده‌ایدhttp://www.nasser-yamani.com/showthread.php?35177https://pbs.twimg.com/media/DgkrcaCVMAIzvwz.jpg۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
#هشتاق_قمر_ليله_الاتساق_لشو ل14395-هشدار امام مهدی ناصرمحمد یمانی به علمای نجوم درمورد نپذیرفتن بروز اختلالات فلکیhttp://www.nasser-yamani.com/showthread.php?35177https://pbs.twimg.com/media/DgkrqX7UcAA9wHd.jpg۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
#هشتاق_قمر_ليله_الاتساق_لشو ل1439
6-امام مهدی ناصر محمدیمانی: حیات بشر وارد عصرادراک‌های بزرگ شده؛ و به همین دلیل هلال ماه بعد غروب آفتاب اولین روز ماه بزرگ‌تر ازعادی استhttp://www.nasser-yamani.com/showthread.php?35177۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
#هشتاق_قمر_ليله_الاتساق_لشو ل14397-امام مهدی ناصر محمد یمانی: بسیاری ازدانشمندان نجوم درباره آنچه که از بزرگان نجوم آموخته‌اندگرفتارحیرت شده و در مورد حقایق علمی آنها تردید پیدا کرده‌اند؛درمسلمات نجومی اختلال رخ داده استhttp://www.nasser-yamani.com/showthread.php?35177التصویر: https://pbs.twimg.com/media/Dgkr-H2VAAARVKo.jpg۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
#هشتاق_قمر_ليله_الاتساق_لشو ل14398-دانشجویان نجوم دیگربه بسیاری از مسلمات فیزیک نجومی که بسیار دقیق بوده وازبزرگان علم نجوم آموخته‌انداعتماد ندارندhttp://www.nasser-yamani.com/showthread.php?35177التصویر: https://pbs.twimg.com/media/DgksP7BUcAEOyBE.jpg۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
#هشتاق_قمر_ليله_الاتساق_لشو ل14399-بیش از۱۳سال است که ناصرمحمدیمانی به تمام بشریت اعلان می‌کند خورشیدبه ماه رسیده وهلال قبل ازاقتران مرکزی متولد شده و خورشیدباهلال ماه اجتماع می‌کند و علت آن ورودحیات دنیابه عصرنشانه‌های بزرگ ساعت استhttp://www.nasser-yamani.com/showthread.php?35177التصویر: https://pbs.twimg.com/media/DgksesAUYAARmMj.jpg


۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
#هشتاق_قمر_ليله_الاتساق_لشو ل143910-نشانه تصدیق مهدی منتظر ناصر محمد یمانی این است که خورشید به ماه رسیده و هلال قبل از اقتران مرکزی متولد می‌شود و خورشید با هلال ماه اجتماع می‌کندhttp://www.nasser-yamani.com/showthread.php?35177التصویر: https://pbs.twimg.com/media/DgksteXUEAElC0B.jpg۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
#هشتاق_قمر_ليله_الاتساق_لشو ل143911-امام مهدی ناصر محمدیمانی: اختلال در تشخیص درست روز اول ماه های قمریادراک نشانه‌ای غیرعادی برای علم فیزیک نجومی استhttp://www.nasser-yamani.com/showthread.php?35177۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
#هشتاق_قمر_ليله_الاتساق_لشو ل143912-خداوند مهدی منتظرناصرمحمدیمانی را برانگیخته تابه بشریت هشدار دهد وارد بازه زمانی انتفاخ اهله دردوران نشانه‌های بزرگ ساعت شده‌اندhttp://www.nasser-yamani.com/showthread.php?35177۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
#هشتاق_قمر_ليله_الاتساق_لشو ل143913-امام مهدی ناصر محمدیمانی: من هرماه به تمام بشریت اعلان می‌کنم که ای مردم جهان خورشید به ماه رسیده و هلال قبل از کسوف متولد شده وخورشید به هلال ماه اجتماع کرده استhttp://www.nasser-yamani.com/showthread.php?35177۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰#هشتاق_قمر_ليله_الاتساق_لشو ل143914-بیان امام مهدی درمورد علت بدر زودهنگام ماه در ماه های اخیرhttp://www.nasser-yamani.com/showthread.php?35177التصویر: https://pbs.twimg.com/media/DgktdIFWAAA6Ixn.jpg۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
#هشتاق_قمر_ليله_الاتساق_لشو ل143915-هشدار مهدی منتظر به دانشمندان نجوم درباره از دست دادن مصداقیت علمیشان:http://www.nasser-yamani.com/showthread.php?35177التصویر: https://pbs.twimg.com/media/DgktqXGXcAcudme.jpg۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
#هشتاق_قمر_ليله_الاتساق_لشو ل143916-امام مهدی ناصرمحمد یمانی به مردم هشدار می‌دهد وارد عصر نشانه‌های بزرگ قیامت شده‌اند : به بدر زود هنگام ماه شوال توجه کنیدhttp://www.nasser-yamani.com/showthread.php?35177https://pbs.twimg.com/media/DgkqvSNUwAAIcQH.jpgالتصویر:۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۰
#هشتاق_قمر_ليله_الاتساق_لشو ل143917-امام مهدی ناصر محمد یمانی توجه تمام مسلمانان را به انتفاخ اهله و بدر زودرس ماه جلب می‌کندhttp://www.nasser-yamani.com/showthread.php?35177التصویر: https://pbs.twimg.com/media/DgkuKWbW0AEZ_aA.jpg۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۰
#هشتاق_قمر_ليله_الاتساق_لشو ل143918-مهدی منتظر زمان بدر کامل ماه شوال سال ۱۴۳۹ه.ق.(۱۳۹۷ه.ش.) را اعلان می‌کندhttp://www.nasser-yamani.com/showthread.php?35157https://pbs.twimg.com/media/DgWvxQHVQAAR3Dc.jpg:large۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
#هشتاق_قمر_ليله_الاتساق_لشو ل1439
19-امام مهدی ناصر محمدیمانی: ای جماعت مسلمین من ازعذاب روزی بسیار سخت برای شما بیمناکمhttp://www.nasser-yamani.com/showthread.php?35157التصویر: https://pbs.twimg.com/media/DgkuaViWsAA1B1B.jpg۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
#هشتاق_قمر_ليله_الاتساق_لشو ل1439
20-امام مهدی ناصر محمدیمانی: ادارک نشانه‌های از نشانه های بزرگ قیامت است که منجر به انتفاخ اهله و بدر زود هنگام ماه میشودhttp://www.nasser-yamani.com/showthread.php?35157التصویر: https://pbs.twimg.com/media/DgkuoA-XcAYNcF3.jpg۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
#هشتاق_قمر_ليله_الاتساق_لشو ل1439
21-امام مهدی منتظر ناصر محمد یمانی: بیان حدیث رسول الله: [ از نشانه‌های ساعت حجیم شدن(انتفاخ)هلال ها است]http://www.nasser-yamani.com/showthread.php?35157۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
#هشتاق_قمر_ليله_الاتساق_لشو ل143922-این حادثه‌ای کیهانی است که خداوند آن رااز نشانه‌های بزرگ ساعت ونشانه‌ای ازنشانه‌های تصدیق خلیفه خدادرزمین امام مهدی ناصر محمد یمانی قرار داده استhttp://www.nasser-yamani.com/showthread.php?34893https://pbs.twimg.com/media/DfMB7TaUYAAsRmu.jpg۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
#هشتاق_قمر_ليله_الاتساق_لشو ل143923-خلیفه خدا درزمین امام مهدی ناصرمحمدیمانی با آیات محکم ذکرقرآن عظیم بامردم جهادبزرگی می‌کندتا معذرتی در پیشگاه پروردگارتان باشد وشایدهم تقواکنند.http://www.nasser-yamani.com/showthread.php?34893۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۰۰۰۰۰۰۰
#هشتاق_قمر_ليله_الاتساق_لشو ل143924-ای مردم خورشید به ماه رسیده وادراک که تصدیق یکی از نشانه‌های بزرگ ساعت ونشانه تصدیق مهدی منتظرناصرمحمد یمانی است رخ دادهhttp://www.nasser-yamani.com/showthread.php?34893۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
#هشتاق_قمر_ليله_الاتساق_لشو ل143925-رسیدن خورشید به ماه در هلال رمضان امسال(۱۴۳۹ ه.ق. و ۱۳۹۷ه.ش.) از ادراک‌های بزرگ استhttp://www.nasser-yamani.com/showthread.php?34893۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
#هشتاق_قمر_ليله_الاتساق_لشو ل143926-امام مهدی ناصر محمد الیمانی خورشید به ماه رسیده –ادراک- و هلال قبل از کسوف و اقتران و اجتماع؛متولد شده و خورشید با هلال ماه اقتران پیدا کرده استالرابط البیان: http://www.nasser-yamani.com/showthread.php?30947 (http://www.nasser-yamani.com/showthread.php?30947)الرابط التصویر: https://pbs.twimg.com/media/DfMXSI7V4AAVD84.jpg (https://pbs.twimg.com/media/DfMXSI7V4AAVD84.jpg)۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
#هشتاق_قمر_ليله_الاتساق_لشو ل143927-امام مهدی آغاز شرعی ماه روزه سال ۱۴۳۹ه.ق.(۱۳۹۷ه.ش.) بر اساس اثبات شرعی هلال رمضان را اعلان و از بدر زودهنگام در یان ماه خبر می‌دهدhttp://www.nasser-yamani.com/showthread.php?34862۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰#هشتاق_قمر_ليله_الاتساق_لشو ل143928-در هلال ماه رمضان امسال(۱۴۳۹ ه.ق) ادراک بسیار بزرگ‌تری رخ خواهد داد که تصدیق و نشانه‌ای از نشانه‌های بزرگ قیامت( اشراط الساعة) و نشانه تصدیق مهدی منتظر ناصر محمد یمانی استhttp://www.nasser-yamani.com/showthread.php?34726 (http://www.nasser-yamani.com/showthread.php?34726)https://pbs.twimg.com/media/DfMZvyXUEAADxQU.jpg (https://pbs.twimg.com/media/DfMZvyXUEAADxQU.jpg)۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰#هشتاق_قمر_ليله_الاتساق_لشو ل143929-امام مهدی توجه انصار در نقاط مختلف عالم را به آغازماه براساس شب اول ادراک جلب کرده وبرای کسانی که نمی‌دانند توضیحات بیشتری می‌دهدhttp://www.nasser-yamani.com/showthread.php?34726 (http://www.nasser-yamani.com/showthread.php?34726)۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
#هشتاق_قمر_ليله_الاتساق_لشو ل143930-گمان می‌کنید حیات دنیوی بی‌نهایت است وپایانی نداردگمان می‌کنید خورشید هیچ وقت به ماه نرسیده وتا ابد امکان ندارد شب از روز پیشی گیردالرابط البیان: http://www.nasser-yamani.com/showthread.php?34726https://pbs.twimg.com/media/DgUdFywUwAE_3LL.jpg۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
#هشتاق_قمر_ليله_الاتساق_لشو ل143931-شما را به مشاهده فایل ویدیویی خلاصه دعوت امام مهدی ناصر محمد یمانی از مسلمانان و تمام بشریت دعوت می‌کنیم http://www.nasser-yamani.com/showthread.php?34534 … (https://t.co/PpjehPoT9o)https://pbs.twimg.com/media/DgU1xM2WkAAi5xH.jpg۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
#هشتاق_قمر_ليله_الاتساق_لشو ل143932-به تمام بازدید کنندگان توئیتر.. خبری مهم" http://www.nasser-yamani.com/showthread.php?35088 … (https://t.co/fL42JpHNXt)https://pbs.twimg.com/media/DgUsC-fXkAouKe5.jpg:large


۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
#هشتاق_قمر_ليله_الاتساق_لشو ل143933-خلیفه خدا درزمین امام مهدی ناصرمحمدیمانی با آیات محکم ذکرقرآن عظیم بامردم جهادبزرگی می‌کندتا معذرتی در پیشگاه پروردگارتان باشد وشایدهم تقواکنندhttp://www.nasser-yamani.com/showthread.php?t=34893 … (https://t.co/kvb47XppQY)https://pbs.twimg.com/media/DgUpa3HV4AAkrrC.jpg۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰#هشتاق_قمر_ليله_الاتساق_لشو ل143934-إعلان القمر النذير ازجانب خداوندواحدقهاربه تمام بشریت برای کسانی ازآنان که می‌خواهند جلو افتاده وازذکرپیروی نموده و ازمهدی منتظراطاعت کنندhttp://www.nasser-yamani.com/showthread.php?31368 … (https://t.co/O7wkI5eTsP)https://pbs.twimg.com/media/DgUkfETU0AE1mVB.jpg۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰#هشتاق_قمر_ليله_الاتساق_لشو ل143935-امام مهدی ناصر محمد الیمانی نشانه‌های وقوع حادثه‌ای عظیم یکی بعد از دیگری از راه می‌رسند اما مسلمانان درگیراختلافات داخلی و جنگ‌های مذهبی شده وازاین هشدارهای الهی غافل شده‌اندhttp://www.nasser-yamani.com/showthread.php?30947https://pbs.twimg.com/media/DgUkBDcVQAAAhBF.jpg


۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
#هشتاق_قمر_ليله_الاتساق_لشو ل143936-فوری: هشدار و انذار به تمام بشریت چطور ممکن است چند شب مانده به شب نیمه، ماه کامل شودhttp://www.nasser-yamani.com/showthread.php?54 (https://t.co/2mAzYGLzxz)https://pbs.twimg.com/media/DgUjQZCV4AAHszc.jpg۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۰۰۰۰#هشتاق_قمر_ليله_الاتساق_لشو ل143937-من امام مهدی؛ مسلمانان را مسلمان نمی بینم بلکه آنها را از راه راست گمراه می‌بینم چه کسی آنها را از عذاب دردناک حفظ خواهد کرد؟http://www.nasser-yamani.com/showthread.php?34893 (https://t.co/um18OYWgAZ)https://pbs.twimg.com/media/DgUjG1zVQAAaxhC.jpg۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰#هشتاق_قمر_ليله_الاتساق_لشو ل143938-مهدی منتظر:آیه و نشانه ادراک رمضان۱۳۹۷اگر ما اراده کنیم، از آسمان بر آنان آیه‌ای نازل می‌کنیم که گردنهایشان در برابر آن خاضع گردد http://www.nasser-yamani.com/showthread.php?32211 (https://t.co/VffkQRpuDM)https://pbs.twimg.com/media/DgUh1RAUYAAyB-7.jpg۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
#هشتاق_قمر_ليله_الاتساق_لشو ل143939-چه حجتی می‌تواند بزرگترازاین حجت برای مسلمانان گمراه امی و نصاری و یهود باشدهرکس مراتکذیب کندکلام خدا را که درآیات محکم کتابش آمده تکذیب کردهhttp://www.nasser-yamani.com/showthread.php?34772 … (https://t.co/kmsTdx65Zx)https://pbs.twimg.com/media/DgUhnvSU8AAxbdp.jpg۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۰#هشتاق_قمر_ليله_الاتساق_لشو ل143940-اعلان غافل‌ گیری بزرگ برای تمام بشریت و آنهایی که می‌خواهند زودتر تصدیق کنند یا آن را تأخیر بیندازند و امر از آن خداوند واحد قهار استhttp://www.nasser-yamani.com/showthread.php?34726 … (https://t.co/9JdyBdApyA)


https://pbs.twimg.com/media/DgUhT-lUYAA6N4j.jpg۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
#هشتاق_قمر_ليله_الاتساق_لشو ل1439
41-فایل ویدیویی: در هلال ماه رمضان امسال(۱۴۳۹ ه.ق) ادراک بسیار بزرگ‌تری رخ خواهد داد که تصدیق و نشانه‌ای از نشانه‌های بزرگ قیامت( اشراط الساعة) و نشانه تصدیق مهدی منتظر ناصر محمد یمانی است الرابط الویدیو:https://youtu.be/Sf7f9peRw4w

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰


#هشتاق_قمر_ليله_الاتساق_لشو ل143942-ای مردم از خدا پروا کنید و قبل از آن که نوبت وعده عذاب برسدبه نشانه “اجتماع و پیشی گرفتن” ایمان بیاورید، درحالی که شما آیات خدا را انکار می‌کنیداز تمام کسانی که عربی می‌دانند سؤال خواهم کرد، به من بگویید “ادراک” چیست؟

http://www.nasser-yamani.com/showthread.php?34844 (http://www.nasser-yamani.com/showthread.php?34844الرابط)۰۰۰۰۰۰۰۰ ۰۰۰۰۰۰۰

#هشتاق_قمر_ليله_الاتساق_لشو ل1439
43-

امام مهدی ناصر محمد یمانی آیات کریمه قرآنی را که درمورد زمان “ادراک” به وقت مکه مکرمه است برای تمام دانشمندان نجوم و دین؛ روشن می‌کند
http://www.nasser-yamani.com/showthread.php?34844 (http://www.nasser-yamani.com/showthread.php?34844الرابط)
https://pbs.twimg.com/media/DgnozAzWsAM4Iya.jpg