نه ولی تو لیست گذاشته شد ان‌شاءالله در اولین فرصت ترجمه خواهد شد.